Jag återkommer...

Nu är det tufft, riktigt tufft. Återkommer när lyckan har infunnit sig igen...
-Turkiet 2012-